Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng và các bộ trưởng

  251 liên quanGốc

  Chiều 28/7/2021, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

  Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

  Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

  Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

  Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  Bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  Bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  Các đại biểu Quốc hội thực hiện việc bỏ phiếu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

  Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

  Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu về bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

  Bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

  Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  Theo TTXVN/Vietnam+

   Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quoc-hoi-phe-chuan-viec-bo-nhiem-pho-thu-tuong-va-cac-bo-truong-310974.html