Quốc hội ngày càng khẳng định rõ vai trò

TP - Theo tôi, QH ngày càng khẳng định rõ vai trò trong cơ chế chính trị. QH đã nỗ lực trên cả 3 phương diện lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

>> Ghi nhận nỗ lực của chính phủ Việc giám sát của QH đã thể hiện tiếng nói của quần chúng và dư luận xã hội. Qua đó, giúp bộ máy hành pháp hoạt động đúng chức năng, hiệu quả hơn. Thực tế cho thấy, dự án lọc dầu Dung Quất do loay hoay trong phương án đầu tư đã bế tắc trong một thời gian dài. Sau đó QH quyết định chúng ta tự đầu tư và theo đúng lộ trình đó dự án đã có tác động tích cực. Hay vấn đề cao trình thủy điện Sơn La, dự án bô xít gần đây cũng gây tranh luận rất gay go tại QH để tìm phương án tối ưu. Kết quả, từ một dự án qui mô lớn, gần như chưa có sự giám sát và dư luận không ít lo ngại (về nhân công nước ngoài, môi trường...), Chính phủ phải đặt vấn đề có cơ sở khoa học hơn. Dự án được khuôn lại và đưa ra tiêu chí nếu không đảm bảo an toàn, hiệu quả sẽ không triển khai tiếp. Dự án Đường sắt cao tốc ít nhất cũng dừng lại trong một nhiệm kỳ để các cơ quan chức năng xem lại tính khả thi, hiệu quả. Riêng chức năng lập pháp, chất lượng làm luật của QH còn hạn chế. Có nguyên nhân do các Dự thảo luật chủ yếu do cơ quan hành pháp làm nên chưa có tính độc lập. “Bên cạnh đó, tính chuyên nghiệp của QH chưa cao, số lượng ĐB kiêm nhiệm còn lớn. Một vấn đề đặt ra trong bầu cử QH khóa tới đó là phải có số lượng ứng viên lớn để lựa chọn. Chúng ta có định hướng, thay đổi về số dư để từ nhiều người chọn ra được một người, nhưng tỷ trọng đó hết sức nhỏ”- Ông Dương Trung Quốc nói. T. Nguyễn (ghi)