Quốc hội Mỹ nghi ngờ kế hoạch cứu vãn ngành tài chính

    Gốc

    NDĐT – Các nghị sĩ Mỹ hôm qua đã bày tỏ mạnh mẽ sự nghi ngờ đối với kế hoạch cứu vãn hệ thống ngân hàng của chính quyền Bush, sau buổi điều trần kéo dài năm tiếng đồng hồ về kế hoạch này.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131547&sub=60&top=38