Quốc hội Mỹ điều trần về vấn đề da cam/đi-ô-xin tại Việt Nam

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Hạ nghị sĩ E.Pha-lê-ô-ma-vê-a-ga, Chủ tịch Tiểu ban châu Á - Thái Bình Dương và Môi trường toàn cầu của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cho biết, tại phiên điều trần lần thứ hai diễn ra vào hôm nay, các nghị sĩ sẽ được Nhóm đối thoại Mỹ - Việt cung cấp thông tin về những việc đã làm được trong việc giải quyết ảnh hưởng của chất da cam/ đi-ô-xin tại Việt Nam.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/209235