Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn

Chiều 2/4, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn.

Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn - Ảnh 1

Ông Nguyễn Hữu Vạn được bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước từ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII. Ảnh. TN

Với số đại biểu tham gia 413 , số đại biểu tán thành 409, chiếm 82,79% trên tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã nhất trí biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn.

Nghị quyết này có hiệu lực kể ngày Quốc hội biểu quyết thông qua.

Kết quả kiểm phiếu trước đó do ông Huỳnh Văn Tí – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố cũng cho biết, số phiếu phát ra 471, số phiếu thu về 471 số phiếu không hợp lệ 470, số phiếu không hợp lệ, số phiếu đồng ý 438, số phiếu không đồng ý 34

Ông Nguyễn Hữu Vạn được bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước từ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII.

Theo đánh giá của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại tờ trình trước Quốc hội về việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Hữu Vạn, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Vạn đã có nhiều cố gắng cùng tập thể Tổng Kiểm toán Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hữu Vạn sinh năm 1956 tại Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình. Ông là tiến sỹ kinh tế và đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.

Trước khi được bổ nhiệm chức Tổng kiểm toán Nhà nước, ông Vạn đang là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Trước đó, ông từng là Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai, Bí thư Huyện ủy Sapa, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Ngày 24/5/2013, ông được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Thảo Nguyên