Quốc hội hoan nghênh tinh thần hành động quyết liệt của Chính phủ

Phát biểu kết luận phiên chất vấn Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội hoan nghênh tinh thần quyết liệt hành động của Chính phủ và các thành viên Chính phủ trong thời gian qua...

Đến 11h30 ngày 17/11, phần chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc. Đây là phiên chất vấn duy nhất mà tất cả 36 đại biểu đăng kỳ chất vấn đều có đủ thời gian để trình bày câu hỏi. Trong đó có 29 đại biểu đã được Thủ tướng trả lời, 7 đại biểu sẽ trả lời bằng văn bản.

Với việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoàn thành phần trả lời chất vấn cũng là lúc kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ trước Quốc hội tại kỳ họp này.

Tổng kết phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết có hơn 200 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn.Việc chất vấn đã có những đổi mới các đại biểu đã thể hiệu sự nghiêm túc, đặt câu hỏi ngắn gọn. Qua hoạt động chất vấn, những nhóm vấn đề mà Quốc hội lựa chọn là xác đáng, các thành viên chính phủ đã cố gắng trả lời đầy đủ những vấn đề mà đại biểu đã nêu ra.

Quốc hội hoan nghênh tinh thần hành động quyết liệt của Chính phủ - Ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VnExpress.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, các phiên chất vấn diễn ra với không khí dân chủ, thẳng thắn, xây dựng. Việc tổ chức chất vấn có những đổi mới, các đại biểu đặt câu hỏi ngắn, rõ ràng, tăng cường tranh luận, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và giải pháp xử lý.

Các thành viên Chính phủ nắm vững nhiệm vụ của ngành, nhận trách nhiệm, đề ra giải pháp xử lý những tồn tại. Thủ tướng Chính phủ đã trả lời thẳng thắn các câu hỏi chất vấn của đại biểu gắn với trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời nêu rõ các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế,... Quốc hội hoan nghênh tinh thần quyết liệt hành động của Chính phủ và các thành viên Chính phủ trong thời gian qua.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các thành viên Chính phủ tiếp tục bám sát các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII, triển khai các giải pháp để thực hiện hiệu quả các yêu cầu của Quốc hội tại kỳ họp này, trong các lĩnh vực cụ thể thuộc ngành Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ. Quốc hội yêu cầu các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt nhất các mục tiêu đề ra.

Trong hơn 2 ngày vừa qua, các thành viên của Chính phủ đã tập trung trả lời các thắc mắc, kiến nghị của các đại biểu Quốc hội trong phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XIV.

Trong phần trả lời chất vấn của mình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên của Chính phủ đã trả lời thẳng thắn, nêu nhiều giải pháp để giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống kinh tế , xã hội được đồng bào, cử tri cả nước quan tâm như: Đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm an sinh xã hội ; cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính... với tinh thần nói đi đôi với làm, quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, đoàn kết, thống nhất, phấn đấu thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

VĂN HUY