Quốc hội dự kiến chất vấn Bộ trưởng Công Thương, Tài nguyên và môi trường

Từ báo cáo tiếp xúc cử tri, báo cáo công tác dân nguyện và thông tin báo chí, Quốc hội đã chọn ra các lĩnh vực để đưa vào nhóm chất vấn tại kỳ họp này.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc sáng mai (20/5) và dự kiến bế mạc ngày 28/6. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để thực hiện việc chất vấn, trả lời chất vấn.

Trước đó, từ đầu tháng 4, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản gửi đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội để xem xét, gửi vấn đề cần chất vấn. Từ báo cáo tiếp xúc cử tri, báo cáo công tác dân nguyện và thông tin báo chí đã tổng hợp được trên 10 lĩnh vực để Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội xem xét cho ý kiến, sau đó bỏ phiếu kín để chọn ra 6 lĩnh vực.

Từ ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội chọn 5 lĩnh vực gồm: Tài nguyên và môi trường, kiểm toán, công thương, văn hóa - thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo. Trong đó, lĩnh vực công thương và kiểm toán lần đầu được đưa vào nhóm dự kiến chất vấn.

Trong 5 nhóm vấn đề này, Quốc hội sẽ chọn ra 4 nhóm để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7.

Theo thông lệ, lĩnh vực nào được chọn thì bộ trưởng/trưởng ngành sẽ là người trả lời chính. Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực và các tư lệnh ngành có liên quan lĩnh vực sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn.

Ở kỳ họp thứ 6 trước đó, Quốc hội chất vấn theo các nhóm lĩnh vực chứ không theo nhóm vấn đề.

Còn tại kỳ họp thứ 7 này, nội dung quan trọng là Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Mai Mai

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/quoc-hoi-du-kien-chat-van-bo-truong-cong-thuong-tai-nguyen-va-moi-truong-post175078.html