Quốc hội Cuba thành lập Ủy ban Quốc phòng

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 27/5, Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba đã chính thức thành lập Ủy ban Quốc phòng, một trong 12 ủy ban của cơ quan lập pháp cao nhất của nước này.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/251526/Default.aspx