Quốc hội Cuba chuẩn bị họp thường kỳ lần thứ 10

    Báo VTC News
    Gốc

    Báo "Granma" của Cuba ngày 19/12 cho biết Quốc hội Cuba (khóa 6) sẽ tiến hành kỳ họp thường kỳ lần thứ 10 tại Cung Hội nghị ở thủ đô La Habana vào ngày 28/12.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/228526/Default.aspx