Quốc hội chính thức thông qua Bộ Luật Hình sự sửa đổi

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi), trong đó đáng chú ý là việc bổ sung tội kinh doanh đa cấp trái phép vào Bộ Luật Hình sự.

Chiều 20/6, với 434/457 đại biểu tán thành (tỷ lệ 88,39%), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015.

Theo báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội do Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày, nhiều ý kiến tán thành với việc bổ sung tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp vì hoạt động này tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho những người tham gia nên cần phải xử lý hình sự các trường hợp kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký hoặc không đúng nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Quốc hội chính thức thông qua Bộ Luật Hình sự sửa đổi - Ảnh 1

Quốc hội chính thức thông qua Bộ Luật Hình sự sửa đổi.

Có ý kiến đề nghị không bổ sung Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp vì Bộ luật hình sự năm 2015 đã bỏ Tội kinh doanh trái phép tại Điều 159 của BLHS năm 1999.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, như đã giải trình tại Báo cáo số 117/BC-UBTVQH14 thì thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ lợi dụng kinh doanh đa cấp vi phạm pháp luật , gây thiệt hại về tài sản cho hàng chục nghìn người, gây bức xúc trong xã hội .

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, tội kinh doanh trái phép của Bộ luật hình sự năm 1999 đã được cụ thể hóa bằng các điều luật cụ thể như Điều 227, 232, 234.... Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này của dự thảo Luật.

Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Hòa Lộc