Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017

Ngày 14/11/2016, tiếp tục kì họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; thảo luận về Luật Thủy lợi; Quốc hội họp riêng để thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và nghe Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh báo cáo về tình hình Biển Đông…

Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017

Buổi sáng, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017. Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 1, Điều 2 và toàn văn Nghị quyết. Theo Nghị quyết, tổng số thu cân đối ngân sách trung ương 2017 là 729.730 tỷ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 482.450 tỷ đồng.Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 902.030 tỷ đồng, trong đó dự toán 254.630 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 được giữ ổn định trong suốt thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. Trường hợp đặc biệt phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách tác động tăng thu ngân sách địa phương lớn, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 9 Luật ngân sách nhà nước.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 - Ảnh 1

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 (Ảnh: quochoi.vn)

Nghị quyết giao Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quốc hội giao, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính- Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 của các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. Tại Hội trường, với 405 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỉ lệ 82,15%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật thủy lợi. Trong phiên thảo luận, đã có 22 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung chính như: Sự cần thiết ban hành Luật; tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Luật; Tính thống nhất của luật với hệ thống pháp luật, bảo đảm phù hợp với tinh thần của Hiến pháp; Chiến lược phát triển thủy lợi; chính sách trong hoạt động thủy lợi; hợp tác quốc tế về thủy lợi; các hành vi bị nghiêm cấm; Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; Dịch vụ thủy lợi, thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; Trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi; Tài chính cho thủy lợi; chính sách giá dịch vụ thủy lợi; nguyên tắc và căn cứ định giá dịch vụ thủy lợi; An toàn trong vận hành, khai thác công trình thủy lợi; Tổ chức, hoạt động của tổ chức thủy lợi cơ sở; Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong hoạt động thủy lợi….

Thảo luận cho ý kiến về dự án Luật thủy lợi, đa số các đại biểu tán thành với sự cần thiết ban hành Luật thủy lợi nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững kinh tế- xã hội, trong đó có yêu cầu về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Nhất là trong bối cảnh quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, gia tăng dân số càng phát triển thì yêu cầu về cấp nước, tiêu nước càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần rà soát để tránh trùng lặp với các luật đã ban hành như Luật đê điều, Luật phòng, chống thiên tai, Luật tài nguyên nước, Luật dân sự, Luật đầu tư, Luật giá…

Đồng thời, bổ sung các quy định nhằm bảo đảm bao quát, quản lý đồng bộ giữa hoạt động động thủy lợi, thủy điện, trồng và bảo vệ rừng và mối quan hệ giữa thủy lợi với các ngành kinh tế khác, thể hiện được tính đa mục tiêu của hoạt động thủy lợi. Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình, tiếp thu một số ý kiến đại biểu Quốc hội về dự án Luật thủy lợi.

Buổi chiều, Quốc hội họp riêng để thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và nghe Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh báo cáo về tình hình Biển Đông.

Ngày 15/11 diễn ra phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XIV

Theo chương trình, ngày 15/11, Quốc hội sẽ bắt đầu tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XIV, diễn ra trong 2,5 ngày, 4 Bộ trưởng: Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ sẽ lần lượt đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc. Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 - Ảnh 2

phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra vào ngày 15.11.2016 (ảnh: quochoi.vn)

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh sẽ trả lời chất vấn đầu tiên về các nội dung: đánh giá tổng thể, phương án xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả, các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng không triển khai, để hoang hóa, lãng phí; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; Giải pháp củng cố hệ thống bán lẻ hàng hóa thích ứng với hội nhập quốc tế; kiểm soát kinh doanh đa cấp; quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; Chính sách đột phá phát triển ngành ô tô theo định hướng đầu tư của Nhà nước và các cam kết hội nhập quốc tế. Phương án tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, quy hoạch các công trình thủy điện, thủy lợi và đảm bảo an toàn xả lũ trong thời gian tới.

Các Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn. Đồng thời, các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng sẽ trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà sẽ tập trung làm rõ: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư. Việc xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong các dự án để xảy ra sự cố môi trường; Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; Việc quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Các Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Công an; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có).

Phiên chất vấn được phát phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Hà Vân