Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù

QH sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, Nghệ An và bàn thảo nhiều nội dung quan trọng khác.

Sáng nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Sáng nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tiếp tục chương trình làm việc đợt 2, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, hôm nay (26/6), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cũng như bàn thảo về một số dự án luật. Các nội dung này được Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Theo chương trình, buổi sáng Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội dành thời gian thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024; Phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội.

Cuối phiên làm việc, đại diện Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-bieu-quyet-thong-qua-cac-nghi-quyet-ve-co-che-chinh-sach-dac-thu-post961028.vnp