Quốc gia nào có tốc độ 4G LTE tốt nhất thế giới?

Quốc gia nào có mạng 4G LTE nhanh nhất thế giới? Và quốc gia nào có mức độ sẵn sàng 4G LTE tốt nhất thế giới? Dưới đây là nghiên cứu của tổ chức OpenSignal.

4G là một bước "tiến hóa" mới từ 2G và 3G.

Không có gì đáng ngạc nhiên, khi 2 quốc gia dẫn đầu thế giới về mức độ sẵn sàng của 4G LTE là Hàn Quốc và Nhật Bản, với tỷ lệ 95,7% và 92% tương ứng. Mỹ xếp thứ 10 với mức độ sẵn sàng 4G LTE là 81,3%. Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới, đứng thứ 19 với tỷ lệ 73,8%.

Chú ý là mức độ sẵn sàng theo định nghĩa của OpenSignal lại không phải là vùng phủ sóng. Thay vào đó, mức độ sẵn sàng ở đây chỉ tỷ lệ thời gian người dùng truy cập thành công vào mạng. Nếu một quốc gia có độ sẵn sàng 4G là 50%, theo OpenSignal, thì có nghĩa là người dùng 4G ở đó có thể tìm thấy tín hiệu LTE trong 50% thời gian họ truy cập.

Kết quả đáng ngạc nhiên hơn đến từ so sánh tốc độ 4G LTE. Tháng 11/2016, Singapore là nước có tốc độ 4G LTE nhanh nhất thế giới, trung bình 45,9 Mb/giây so với Hàn Quốc thứ 2 là 45,8 Mb/giây. Quốc gia Trung Âu Hungary đứng thứ 3 với 40,6 Mb/giây trong khi 2 quốc gia nghèo nhất Liên minh châu Âu là Rumani và Bulgari ở vị trí thứ 4 và thứ 6 với tốc độ 36,5 Mb/giây và 34,2 Mb/giây, tương ứng.

Mỹ tụt lại rất xa phía sau khi chỉ có tốc độ khiêm tốn 13 Mb/giây, do hiện tượng nghẽn mạng trầm trọng tại đây. Chi tiết về tốc độ và mức độ sẵn sàng mạng 4G LTE bạn có thể xem tại đây .

Mức độ sẵn sàng mạng 4G LTE.

Tốc độ mạng 4G LTE.

Anh Thư theo Phonearena