Quiz: Bạn có nhớ các chi tiết trong MV của EXO

Từ trang phục độc đáo, vũ đạo tinh tế, tất cả đều tạo dấu ấn cho bạn khi xem, vậy bạn còn nhớ các chi tiết đó không? Hãy thử nhé!

Ai là người đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang khi kết thúc ca khúc "Monster"?

Quiz: Bạn có nhớ các chi tiết trong MV của EXO - Ảnh 1

Hai thành viên giao đấu trong MV "Sing For You" là ai?

Quiz: Bạn có nhớ các chi tiết trong MV của EXO - Ảnh 2

Trong "What is Love?" D.O đang giữ cái gì?

Quiz: Bạn có nhớ các chi tiết trong MV của EXO - Ảnh 3

Ai làm rơi chiếc mũ trong MV "Growl"?

Quiz: Bạn có nhớ các chi tiết trong MV của EXO - Ảnh 4

MV nào có vũ đạo lắc túi quần?

Quiz: Bạn có nhớ các chi tiết trong MV của EXO - Ảnh 5

Cái gì xuất hiện trong bụi cây ở cảnh quay này?

Quiz: Bạn có nhớ các chi tiết trong MV của EXO - Ảnh 6

Sức mạnh của Chanyeol (EXO - K MAMA) là gì?

Quiz: Bạn có nhớ các chi tiết trong MV của EXO - Ảnh 7

Người cuối cùng trên xe trong ảnh này là ai?

Quiz: Bạn có nhớ các chi tiết trong MV của EXO - Ảnh 8

Cảnh quay này là của MV nào?

Quiz: Bạn có nhớ các chi tiết trong MV của EXO - Ảnh 9

Trong MV "Overdose" của EXO - M, thành viên nào đứng đầu khi xếp hình?

Quiz: Bạn có nhớ các chi tiết trong MV của EXO - Ảnh 10

Mộc Trà