Quên?

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Đôi khi bạn cho phép mình quên đi, hoặc xuề xòa đơn giản một điều gì đó để phải lo những đại sự khác. Tuy nhiên, có những điều không được phép ứng xử một cách dễ dãi

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/203859.asp