Queensland: Trăn dữ hoành hành

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐST7) Bang Queensland, Úc, hiện đang bị một số con trăn dữ hoành hành. Đa số chúng có chiều dài khoảng 4,5 - 5,5m. Gần đây, bọn trăn đã ăn ngấu nghiến các con chuột túi nhỏ (ảnh)

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8027090954/mlnews.2008-04-11.9645935506