“Quê hương” Chí Phèo

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Làng Đại Hoàng lập năm 1840 thời Minh Mạng, trước kia thuộc đất Nhân Hậu, tổng Cảo Môn, huyện Mỹ Lộc của Nam Định. Sau sông Châu lở, người ta đổi sang chỗ bây giờ, Nhân Hậu hợp với Nhân Hòa thành xã Hòa Hậu, nay thuộc huyện Lý Nhân Hà Nam.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/164078