Que hàn điện Việt Đức trả cổ tức 30% bằng tiền

CTCP Que hàn điện Việt Đức (mã QHD - HNX) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016.

Theo đó, QHD sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, với tỷ lệ 30%/cổ phiếu.

Quý III/2016, QHD đạt hơn 64,2 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Công ty ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5,8 tỷ đồng, giảm mạnh 30% so với quý III/2015.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, QHD đạt hơn 222,7 tỷ đồng doanh thu và gần 28 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 0,4% và 22% so với cùng kỳ.

Hiện tại, giá cổ phiếu QHD đang giao dịch ở mức 46.800 đồng/CP.

Que hàn điện Việt Đức trả cổ tức 30% bằng tiền - Ảnh 1