Quay phim truyền hình mới "chuyên nghiệp... một nửa"

    Báo Công An Nhân Dân
    3 đăng lạiGốc

    Bản thân nhiều người trong nghề cũng thừa nhận quay phim Việt Nam hiện nay vẫn chỉ đang ở mức "chuyên nghiệp một nửa"…

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/8/96763.cand