Quảng Trị: Xã hội hóa đầu tư xây dựng Cảng cá đảo Cồn Cỏ mở rộng

Ngày 20/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã có Quyết định số 2533/UBND-CN về việc công bố mở rộng Cảng cá đảo Cồn Cỏ. Theo đó, Cảng cá đảo Cồn Cỏ sẽ là cảng cá loại II và được tiếp nhận phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa ra, vào cảng.

Cảng cá Cồn Cỏ có vị trí tọa độ: 17° 10 vĩ độ Bắc; 107°20 kinh độ Đông. Vị trí điểm đầu của luồng: 17°09’18.5” vĩ độ Bắc, 107°19’ 51” kinh độ Đông (điểm A phía bên trái luồng vào cảng); 17°09’16.3” vĩ độ Bắc, 107°19’51.9” kinh độ Đông (điểm B phía bên phải luồng vào cảng). Độ sâu điểm đầu luồng vào cảng: -2,9m­. Độ rộng luồng vào cảng: 60m. Độ sâu vùng nước đậu tàu từ -2,36m đến -3,4m; chiều dài cầu cảng 110m. Cảng cá đảo Cồn Cỏ cho phép loại tàu cá lớn nhất có thể cập cảng với trọng tải 200CV, 300 tấn; năng lực bốc dỡ hàng hóa và các dịch vụ nghề cá của cảng cá: 1.000 tấn/năm.

Quảng Trị: Xã hội hóa đầu tư xây dựng Cảng cá đảo Cồn Cỏ mở rộng - Ảnh 1

Cảng cá đảo Cồn Cỏ

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, ngoài công năng cảng cá, trong giai đoạn mở rộng, Cảng cá đảo Cồn Cỏ được tiếp nhận phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa ra, vào cảng.

UBND tỉnh Quảng Trị giao UBND huyện đảo Cồn Cỏ, Ban Quản lý Cảng cá đảo cồn cỏ phối hợp với Cục Hàng hải việt Nam và Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị căn cứ vào tình hình thức tế lượng cảng để xem xét cho các loại phương tiện tàu khách, tàu hàng hóa ra vào cảng được thuận lợi và an toàn.

UBND huyện Đảo Cồn Cỏ tổ chức thực hiện quản lý khai thác bảo vệ Cảng cá đảo Cồn Cỏ theo đúng quy định, thông tin, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân biết để khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời có kế hoạch kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa khai thác cảng cá có hiệu quả, bền vững.

Ngọc Tân