QUẢNG TRỊ: VÀO NAM ĐÓN THÊM 700 CÔNG DÂN VỀ QUÊ

    Tỉnh Quảng Trị dự kiến tiếp tục đón 700 người về quê đợt 3, sẽ được di chuyển bằng tàu hỏa. Các tổ công tác đặc biệt sẽ đón người dân tại 3 ga Sài Gòn tại TP Hồ Chí Minh, Dĩ An - Bình Dương và Long Khánh- Đồng Nai.

    Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2021/10/quang-trivao-nam-don-them-700-cong-dan-ve-que/558833