Quảng Trị: Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng 'khuất tất' trong việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo

Theo đơn thư phản ánh, về việc ông Nguyễn Đăng Thứ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng (gọi tắt là Trung tâm) lợi dụng chức vụ quyền hạn tự ý lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo không đúng quy trình, làm trái quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết; để bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa An toàn Vệ sinh Thực phẩm (thay thế Trưởng khoa nghỉ hưu theo chế độ) Trung tâm đã đưa một mình ông Nguyễn Khắc Bửu, Phó phòng Hành chính Tổng hợp của Trung tâm ra ứng cử để lấy phiếu tín nhiệm làm Trưởng khoa ATVSTP, trong khi ông Bửu không thuộc diện cán bộ nằm trong quy hoạch Trưởng khoa giai đoạn (2015 – 2020). Những người nằm trong quy hoạch thì không được Giám đốc đưa ra ứng cử, đề cử để lấy phiếu tín nhiệm.

Quảng Trị: Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng 'khuất tất' trong việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo - Ảnh 1

Trụ sở Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng – Ảnh Cái Văn Long

Điều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của Trung tâm trong việc chọn người ra ứng cử, đề cử mà không thông qua cuộc họp nào của Ban giám đốc, không thông qua cấp ủy đảng hay tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt của Trung tâm để trao đổi thảo luận, nhận xét, đánh giá tín nhiệm của cán bộ được bổ nhiệm mà mọi việc đều do Giám đốc Trung tâm tự quyết định, chưa thực hiện đúng nguyên tắc khách quan dân chủ. Dư luận đặt ra hoài nghi Giám đốc Trung tâm đưa người ra ứng cử theo kiểu “tình cảm” vì đây là “chuyến tàu hoàng hôn” của Giám đốc. Ông Thứ có quyết định nghỉ hưu vào ngày 1/12/2016.

Quảng Trị: Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng 'khuất tất' trong việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo - Ảnh 2

Phóng viên đang làm việc với Giám đốc Trung tâm – Ảnh Cái Văn Long

Cấp ủy đảng của Trung tâm chưa có ý kiến bằng văn bản về nhân sự được bổ nhiệm. Trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm để bầu ông Bửu làm Trưởng khoa Trung tâm không có biên bản thành lập ban kiểm phiếu mà Trung tâm tự chỉ định người làm kiểm phiếu. Đặc biệt Phó Ban kiểm phiếu ông Hồ Duy đang giữ chức vụ Phó phòng Hành chính Tổng hợp, ông Trần Thuấn giữ chức vụ Bí thư đảng ủy của Trung tâm. Theo quy định của pháp luật thì những người nằm trong Ban kiểm phiếu là những người không giữ chức vụ.

Ngày 24/10 phóng viên làm việc với ông Nguyễn Đăng Thứ, ông Thứ thừa nhận trong Ban kiểm phiếu chỉ có 2 người là ông Hồ Duy và ông Ngô Tuấn và không thông qua cấp ủy là sai so với quy định nhưng ngày 25 phóng viên đến Trung tâm để tiếp cận biên bản kết quả kiểm phiếu thì lại xuất hiện tên ông Trần Thuấn, Bí thư làm Phó Ban kiểm phiếu?

Phóng viên lạc với ông Trần Thuấn hỏi; tại sao đồng chí làm Bí thư Đảng ủy mà lại làm Phó Ban kiểm phiếu như thế có khách quan và đúng quy định không? ông Thuấn trả lời tại vì cơ quan không có người.

Kết quả kiểm phiếu của ông Nguyễn Khắc Bửu; tổng số phiếu là 24, phiếu đồng ý là 18, phiếu không đồng ý là 5 và 1 phiếu không hợp lệ. Tỷ lệ là 75%.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Song Dũng – Cái Long