QUẢNG TRỊ: TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU HƯỚNG TỚI THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG

Tỉnh Quảng Trị đã và đang tập trung phát triển các vùng chuyên canh cây dược liệu, đồng thời đưa ứng dụng công nghệ vào sản xuất thương mại các sản phẩm từ các loại cây dược liệu. Cà gai leo- một loại cây dược liệu đang được người dân trồng trên nhiều huyện, thị trên toàn tỉnh đã đem lại những giá trị về kinh tế cao và bước đầu giúp người dân nơi đây thoát nghèo. Ghi nhận tại huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/12/quang-tritrong-cay-duoc-lieu-huong-toi-thoat-ngheo-ben-vung/279107