Quảng Trị tiêu hủy gần 1,8 triệu gói thuốc lá lậu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Từ đầu năm đến nay, tổng số thuốc lá lậu và thuốc lá giả được tiêu hủy tại Quảng Trị lên gần 1,8 triệu gói.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130567&sub=67&top=40