Quảng Trị: Tạm cấp hơn 202 tỷ đồng đền bù cho ngư dân

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Chính vừa ký quyết định về việc tạm cấp kinh phí cho các địa phương thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển xảy ra tại các huyện ven biển của tỉnh...

Quảng Trị: Tạm cấp hơn 202 tỷ đồng đền bù cho ngư dân - Ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Chính vừa ký quyết định về việc tạm cấp kinh phí cho các địa phương thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển xảy ra tại các huyện ven biển của tỉnh, từ nguồn kinh phí do Trung ương hỗ trợ.

UBND tỉnh Quảng Trị phân bổ cho huyện Gio Linh hơn 81,4 tỉ đồng; huyện Triệu Phong hơn 56,7 tỉ đồng, huyện Vĩnh Linh hơn 33 tỉ đồng, huyện Hải Lăng hơn 31,6 tỉ đồng.

Việc tỉnh Quảng Trị chỉ mới tạm cấp kinh phí đền bù, là vì còn một số đối tượng chưa xác định rõ. Những tàu thuyền bị thiệt hại đã kê khai chính xác thì được nhận tiền đền bù. Những đối tượng như nghề dịch vụ chưa kê khai chính xác thì còn phải đợi để cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra. Khi không còn ai khiếu kiện, tỉnh sẽ tổ chức đền bù tiếp.