Quảng Trị: Một cán bộ bị bãi chức Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

  Báo Đại Đoàn Kết
  7 liên quanGốcQuảng Trị

  Theo thông tin từ Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của HĐND tỉnh Quảng Trị, ông Hồ Quốc Hương đã bị bãi nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  Sáng ngày 29/9, HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  Theo thông tin từ Kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết bãi nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Quốc Hương vì sai phạm trong công tác quản lý đất đai, ngân sách Nhà nước.

  HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết bãi nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Quốc Hương.

  HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết bãi nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Quốc Hương.

  Liên quan đến việc này, như tin đã đưa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy nhận thấy, trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Linh Thượng (huyện Gio Linh), ông Hồ Quốc Hương, đảng ủy viên Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Phó trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý đất đai, ngân sách Nhà nước.

  Bên cạnh đó, trong thời gian là cán bộ lãnh đạo của cơ quan chính quyền các cấp, ông Hồ Quốc Hương đã có khuyết điểm, vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

  Những khuyết điểm, vi phạm của ông Hương là nghiêm trọng, có việc rất nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, mất uy tín cá nhân.

  Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Quốc Hương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

  PV

  Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-tri-mot-can-bo-bi-bai-chuc-pho-truong-ban-dan-toc-hdnd-tinh-5690041.html