Quảng Trị: Mỗi năm có hơn 10.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề nông nghiệp

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm hỗ trợ đào tạo hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, xây dựng lực lượng lao động nông thôn có kiến thức, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội mới.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm hỗ trợ đào tạo hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, xây dựng lực lượng lao động nông thôn có kiến thức, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội mới.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm hỗ trợ đào tạo hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, xây dựng lực lượng lao động nông thôn có kiến thức, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội mới.

Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, góp phần thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; lựa chọn đúng ngành, nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người học. Góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75 - 80%; trong đó, có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 33%.

Cụ thể, tỉnh phấn đấu giai đoạn 2023 – 2025, hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đạt 30.400 người, bình quân mỗi năm đào tạo 10.133 người. Hỗ trợ đào tạo nghề Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2023 – 2025 cho 810 người. Sau đào tạo ít nhất 85% số người học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

Đối tượng đào tạo gồm: lao động trong độ tuổi lao động trong các hợp tác xã, trang trại, doanh nghiệp nằm trong vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp tập trung các sản phẩm chủ lực của địa phương; lao động tại các cơ cở sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản của địa phương; lao động trong độ tuổi lao động làm việc trong các làng nghề tham gia phát triển làng nghề, bảo tồn làng nghề truyền thống gắn với các giá trị văn hóa, du lịch nông nghiệp nông thôn; lao động tham gia vào chương trình phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương; chuyển đổi số trong nông nghiệp; người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động; cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, lao động trong độ tuổi lao động theo quy định hiện đang làm trong các hợp tác xã nông nghiệp, có nhu cầu học nghề “Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp”, có mong muốn bổ sung kiến thức về hợp tác xã nông nghiệp.

Trong đó, tỉnh ưu tiên đào tạo cho lao động vùng dân tộc thiểu số, miền núi; lao động trong hộ nghèo và cận nghèo, người khuyết tật và phụ nữ; hộ bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp và người lao động có thu nhập thấp. Hình thức đào tạo: Đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt hàng các cơ sở đào tạo có đủ điều kiện và năng lực để tổ chức thực hiện.

TÚ ANH

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/quang-tri-moi-nam-co-hon-10000-lao-dong-nong-thon-duoc-dao-tao-nghe-nong-nghiep-20221216064538.htm