Quảng Trị miễn học phí cho học sinh vùng biển

6.000 học sinh ở 4 huyện vùng biển chịu tác động của sự cố môi trường biển sẽ được tỉnh Quảng Trị miễn học phí năm học 2016-2017.

Quảng Trị miễn học phí cho học sinh vùng biển - Ảnh 1

Trong số học sinh các cấp được miễn học phí lần này, có 9.500 học sinh đang học tập tại 4 huyện, số còn lại có hộ khẩu tại địa phương nhưng học ở những trường khác trong tỉnh.

Bước vào năm học mới , nhiều gia đình ở vùng biển do không có thu nhập nên không có tiền đóng học phí và các khoản thu đầu năm, nhiều em thiếu sách vở, dụng cụ, phương tiện học tập... nên có nguy cơ bỏ học. Chính vì vậy, việc miễn học phí cho các học sinh thuộc diện này có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực để các em tiếp tục đến trường.