Quảng Trị: Hơn 25.000 ha lúa Đông - Xuân nguy cơ mất trắng vì hạn

Ngày 10-3, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã đi khảo sát tại các khu vực có hồ, đập thủy lợi lớn trên địa bàn tỉnh này. Kết quả khảo sát cho thấy hiện các đập thủy lợi như La Ngà, Trúc Kinh, Nam Thạch Hãn... đều đạt thấp, chỉ từ 45-50% so với dung tích thiết kế, không đảm bảo đủ nước tưới cho 25.214 ha lúa đã được gieo cấy trong vụ Đông-Xuân.

Theo ông Nguyễn Duy Thông, Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình Thủy lợi tỉnh Quảng Trị: 16 công trình hồ đập và 19 trạm bơm do Cty quản lý, đảm bảo tưới tiêu cho gần 32.000 ha đất sản xuất nông nghiệp tại thời điểm này chỉ có thể tưới hạn chế cho hơn 15.000 ha đất sản xuất vụ Đông-Xuân 2015. Thời gian tới, nếu không có lũ tiểu mãn các hồ chứa sẽ cạn kiệt bởi từ nay đến khi kết thúc vụ Đông Xuân cần 3 đợt mở nước đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của cây lúa. Cty đang phải kéo dãn các lịch tưới để có thể đảm bảo nước cho vụ Hè- Thu. Thời điểm này nông dân toàn tỉnh đã chuyển đổi 850 ha lúa sang trồng ngô và rau các loại để tránh hạn.

Thanh Tùng