Quảng Trị: Hiện thực hóa mục tiêu đến 2030 trở thành Trung tâm năng lượng miền Trung

  Ngày 7/9, tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), Báo Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo 'Quảng Trị: Hiện thực hóa tầm nhìn Trung tâm năng lượng miền Trung'.

  Toàn cảnh buổi Hội thảo.

  Toàn cảnh buổi Hội thảo.

  Phát biểu tại Hội thảo, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh Quảng Trị hiện có 19 dự án điện gió với tổng công suất đặt 714MW, đã đưa vào vận hành thương mại 671,1MW; 3 dự án điện mặt trời với tổng công suất 127MW và 11 dự án thủy điện với tổng công suất 167,5MW cũng đã đưa vào vận hành thương mại. Tổng công suất đã hoàn thành công tác xây lắp trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này là 1.008,5MW (chưa bao gồm khoảng 100MW hệ thống điện mặt trời mái nhà).

  Nhiều dự án đã được đưa vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực tỉnh để triển khai thực hiện, trong đó, tập trung thu hút các dự án đầu tư phát triển năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo. Từ những tiềm năng và kết quả bước đầu, công nghiệp năng lượng được tỉnh xác định là lĩnh vực đột phá phát triển, hướng ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hướng Quảng Trị trở thành một trung tâm năng lượng của miền Trung và cả nước.

  Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị phấn đấu hoàn thành và phát điện thương mại khoảng 2.500 - 3.000MW giai đoạn đến năm 2025 và khoảng 9.500MW giai đoạn đến năm 2030 nhằm đạt được mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII; Chương trình hành động số 15-CT/TU ngày 27/4/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung và cả nước theo chủ trương đã được Thường trực Chính phủ ủng hộ tại Thông báo số 17/TB-VPCP ngày 25/01/2021 của Văn phòng Chính phủ.

  Các ý kiến tại hội thảo đã đưa ra những giải pháp góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để phát triển năng lượng tại Quảng Trị, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung, trên cơ sở phát triển năng lượng một cách bền vững; tận dụng và sử dụng hiệu quả các tiềm năng năng lượng tái tạo.

  Theo dự báo, tỉnh Quảng Trị có công suất tiềm năng về năng lượng tới hơn 14.000MW. Trong đó, những lĩnh vực tiềm năng nhất là điện khí, điện gió, điện mặt trời. Tỉnh Quảng Trị còn nhiều dư địa để phát triển năng lượng nói chung, năng lượng tái tạo nói riêng.

  Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh Quảng Trị phấn đấu hoàn thành và phát điện thương mại khoảng 2.500-3.000MW và khoảng 9.500MW giai đoạn đến năm 2030, nhằm đạt được mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII; Chương trình hành động số 15-CT/TU ngày 27/4/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Hữu Tiến

  Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-tri-hien-thuc-hoa-muc-tieu-den-2030-tro-thanh-trung-tam-nang-luong-mien-trung-339577.html