Quảng Trị: Giúp người dân sử dụng tiền bồi thường hiệu quả

Chính quyền tỉnh Quảng Trị đã có những giải pháp định hướng, hỗ trợ người dân trong việc sử dụng tiền bồi thường sự cố môi trường biển đúng mục đích.

Quảng Trị: Giúp người dân sử dụng tiền bồi thường hiệu quả - Ảnh 1

Tính đến nay, tỉnh Quảng Trị đã chi trả 202 tỉ đồng tiền bồi thường đợt 1 cho 16 xã thuộc 4 huyện ven biển của tỉnh Quảng Trị, bao gồm Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng. Chính quyền các địa phương cũng như các ngành chức năng, hội, đoàn thể đã có những giải pháp nhằm định hướng, hỗ trợ người dân trong việc sử dụng tiền đền bù đúng mục đích, khôi phục sản xuất.

Số tiền bồi thường thiệt hại đến tay người dân phần nào giúp các đối tượng bị ảnh hưởng vượt qua khó khăn, tổ chức lại sản xuất và ổn định cuộc sống.