Quảng Trị giúp Lào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sinh viên

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tỉnh Quảng Trị vừa giúp hai tỉnh Sa-va-na-khẹt và Sa-la-van (Lào) đào tạo bồi dưỡng cán bộ, sinh viên để nâng cao năng lực quản lý và tạo nguồn nhân lực.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=142614&sub=74&top=41