Quảng Trị: Giá sắn thấp, dân chưa thu hoạch

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Hiện nay, cây sắn đã qua mùa thu hoạch nhưng do giá Nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn thu mua thấp, hơn 400 đồng/kg (bằng 50% giá của vụ mùa năm trước) không đủ bù đắp chi phí sản xuất nên ở vùng nguyên liệu sắn Quảng Trị còn hơn 3.000 sắn chưa thu hoạch.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141528&sub=127&top=39