QUẢNG TRỊ: CỬ TRI KỲ VỌNG ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

    Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri vận đồng bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị khóa XV, hôm nay, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Quảng Trị đã có buổi tiếp xúc cử tri tại nhiều xã biên giới thuộc huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

      Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/5/quang-tricu-tri-ky-vong-ung-vien-trung-cu-noi-di-doi-voi-lam/553226