Quảng Trị bồi thường cho người dân do sự cố môi trường biển

Ngày 10/11, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định về việc tạm cấp kinh phí cho các địa phương thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển được quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Quảng Trị bồi thường cho người dân do sự cố môi trường biển - Ảnh 1

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị trích từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ có mục đích hơn 114 tỷ đồng tạm cấp cho các địa phương thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, cụ thể huyện Vĩnh Linh (hơn 33 tỷ đồng), huyện Gio Linh (hơn 81,4 tỷ đồng).

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc thống kê đền bù thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. Theo đó, số lượng tàu thuyền là hơn 2.600 chiếc, lao động khai thác biển gần 5.000 người, nuôi trồng thủy sản 830 ha, người lao động mất thu nhập khoảng 16.000 người, sản phẩm lưu kho đông lạnh không bán được 1.300 tấn...

7 nhóm đối tượng thiệt hại được xác định bồi thường do sự cố môi trường biển gồm: Khai thác hải sản; nuôi trồng thủy sản; sản xuất muối; hoạt động kinh doanh thủy sản ven biển; dịch vụ hậu cần nghề cá; dịch vụ du lịch, thương mại ven biển; thu mua, tạm trữ thủy sản.

Để việc triển khai thống kê thiệt hại khách quan, chính xác, đúng đối tượng và sát đúng với công văn hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lớp tập huấn cho 40 kỹ sư để nắm bắt các nội dung hướng dẫn nhằm tăng cường cho 16 xã vùng biển trong quá trình triển khai thống kê thiệt hại.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã tổ chức 2 lớp tập huấn ở 2 huyện Triệu Phong và Gio Linh có đầy đủ cán bộ từ cấp thôn trở lên.

Minh Trang