Quảng Trị: Bãi nhiệm chức vụ một Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

  Báo Sài Gòn Giải Phóng
  7 liên quanGốcQuảng Trị

  Ngày 29-6, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 -2026, HĐND tỉnh Quảng Trị đã quyết định bãi nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với ông Hồ Quốc Hương.

  Ông Hồ Quốc Hương bị bãi nhiệm vì có những vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật khi đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt tại xã Linh Thượng (trước kia là xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

  Trước khi bị bãi nhiệm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Quốc Hương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

  Ông Hồ Quốc Hương

  Ông Hồ Quốc Hương

  Trước đó, tại kỳ họp thứ 9 tháng 12-2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã chỉ ra những khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Quốc Hương trong quá trình giữ chức Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Linh Thượng.

  Tiếp đó, tại kỳ họp thứ 11 tháng 5-2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Hương theo thẩm quyền.

  Khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Quốc Hương liên quan đến công tác quản lý đất đai, ngân sách nhà nước. Trong thời gian là cán bộ lãnh đạo của cơ quan chính quyền các cấp, ông Hương đã có khuyết điểm, vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập hàng năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị xác định, những khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Quốc Hương là nghiêm trọng, có việc rất nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, mất uy tín cá nhân.

  NGUYỄN HOÀNG

  Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//quang-tri-bai-nhiem-chuc-vu-mot-pho-truong-ban-dan-toc-hdnd-tinh-823782.html