Quảng Ninh tổ chức triển lãm kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng

Ngày 14/1, tại khu Bảo tàng và Thư viện tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức Triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm – Vinh quang và tự hào” - hoạt động mở đầu cho chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/quang-ninh-to-chuc-trien-lam-ky-niem-90-nam-thanh-lap-dang