Quảng Ninh: Tiến tới thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn

Ngày 19/6, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị hình thức hội nghị “Diên Hồng” nghe các nhà khoa học trong nước và quốc tế tư vấn về xây dựng Đề án thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Quảng Ninh: Tiến tới thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn - Ảnh 1

Hội nghị tham vấn Đề án thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Đề án thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn được chuẩn bị từ năm 2012 với trên 50 hội nghị, hội thảo và các buổi làm việc lấy ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đối với Đề án; tổ chức nhiều đoàn nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước. Trên cơ sở các chỉ đạo, định hướng của Trung ương và Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát và mời các đơn vị tư vấn, chuyên gia quy hoạch hàng đầu thế giới như Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE), Công ty Tư vấn PricewaterhouseCoopers (Vietnam), Limited (PwC) tư vấn hoàn thiện chiến lược phát triển, cho ý kiến phản biện về dự thảo Đề án Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn. Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thiện nội dung Đề án Khu hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn và đang tổng hợp xin ý kiến các Bộ, ngành trong cuối tháng 6/2017.

Tỉnh Quảng Ninh xác định mục tiêu phát triển khu hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn là “Xây dựng khu hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh; trung tâm kinh tế năng động phát triển ngành nghề mới, trình độ cao, trọng tâm là dịch vụ, du lịch phức hợp cao cấp, công nghiệp giải trí hiện đại có casino, công nghiệp công nghệ cao; trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo và giao thương quốc tế của khu vực Hành lang kinh tế Trung Quốc – ASEAN; mô hình phát triển theo hướng thân thiện môi trường, bộ máy hành chính tinh gọn, thể chế, cơ chế, chính sách cạnh tranh toàn cầu ở mức cao nhất; khai thác hiệu quả tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư, tích cực thu hút và quy tụ nguồn lực sáng tạo, phương thức quản lý mới, tiên tiến; nuôi dưỡng động lực mới cho phát triển, thúc đẩy tăng trưởng để Quảng Ninh thực sự trở thành đầu tàu kinh tế khu vực phía Bắc, có sức lan tỏa trong vùng và cả nước; bảo đảm quốc phòng an ninh góp phần giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”.

Quảng Ninh: Tiến tới thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn - Ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao đổi bên lề Hội nghị với các nhà khoa học tư vấn cho Đề án thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Đề án thành lập Đặc khu hành chính – kinh tế Vân Đồn với kết cấu bao gồm 7 phần: Cơ sở pháp lý, sự cần thiết và lý do lựa chọn Vân Đồn; lịch sử hình thành và hiện trạng của Vân Đồn; phương án thành lập Đặc khu hành chính – kinh tế Vân Đồn; giải pháp phát triển và cơ chế chính sách đặc thù; hiệu quả và lợi ích của Đề án; Kết luận và kiến nghị; các phụ lục khác.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp tham gia xây dựng Đề án đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn. Bên cạnh đó, các chuyên gia, nhà đầu tư cũng tham gia trao đổi và chia sẻ ý kiến liên quan đến việc xây dựng Đề án.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Việc triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án Khu hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn đã được tỉnh Quảng Ninh quyết tâm thực hiện đã được sự quan tâm các cơ quan Trung ương, Bộ, ngành và sự nhiệt huyết trách nhiệm, đóng góp công sức rất lớn của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, đơn vị tư vấn trong và ngoài nước, trong đó có Tập đoàn Sun Group, chuyên gia Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp, Công ty tư vấn PwC. Hiện nay, Đề án xây dựng Khu hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn đang cơ bản hoàn thiện để báo cáo xin ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương và Hội đồng thẩm định.

Vũ Phong Cầm