Quảng Ninh tạm đình chỉ cán bộ sai phạm trong quản lý đất đai

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Ngày 16/3, UBND TP Hạ Long đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Công Dũng, viên chức thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/3/110562.cand