Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực

  Gần đây, một số tỉnh tiếp tục công bố việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

  Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh

  Sáng 22-6, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh.

  Theo quyết định, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh gồm 15 người. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

  Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh.

  Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh.

  Các Phó Trưởng Ban gồm các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Vũ Xuân Diện, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Vũ Quyết Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

  Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh làm việc theo Quy định 67 ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ban Chỉ đạo có con dấu riêng để phục vụ hoạt động. Kinh phí hoạt động của Ban do Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm theo quy định. Trưởng Ban Chỉ đạo là người phân công nhiệm vụ đối với các thành viên. Ban Chỉ đạo quyết định ban hành quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác.

  Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng

  Ngày 22-6, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

  Lễ công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng.

  Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng gồm 15 thành viên. Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

  Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư. Việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được Ban Chỉ đạo triển khai theo Quyết định 01-QĐ/BCĐ.

  Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sơn La

  Ngày 21-6, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

  Tại Cuộc họp đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; thảo luận tham gia ý kiến các dự thảo về: Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh; thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; kế hoạch chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2022...

  Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sơn La được thành lập theo Quyết định số 415-QĐ/TU ngày 16-6-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người.

  Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sơn La.

  Các Phó Trưởng Ban gồm các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh.

  Ủy viên Ban Chỉ đạo là người đứng đầu một số sở, ban, ngành của tỉnh.

  Thường trực Ban Chỉ đạo bao gồm Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban; Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo là Ban Nội chính Tỉnh ủy.

  PV

  Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2022/17095/quang-ninh-soc-trang-son-la-cong-bo-quyet-dinh-thanh-lap.aspx