Quảng Ninh: Rà soát, xử lý 25 vụ việc theo Kế hoạch 2100

Theo số liệu của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh còn 1 vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài thuộc Kế hoạch 1130.

Vụ việc của bà Nguyễn Thị Gấm, trú tại tổ 7 (nay là tổ 5), khu 10A, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, đã được các cấp, ngành ở địa phương và Thanh tra Chính phủ giải quyết đảm bảo chế độ, chính sách tại thời điểm hiện nay nhưng công dân cố tình không chấp nhận.

Sau khi thực hiện đảm bảo quy trình, ngày 29/9/2015, UBND tỉnh đã ban hành thông báo chấm dứt giải quyết đối với khiếu nại (KN) của bà Gấm. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông báo bà Gấm vẫn có mặt tại các cơ quan Trung ương để khiếu kiện.

Trên cơ sở Kế hoạch 2100 ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra, rà soát các vụ việc KN, tố cáo (TC) phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Kết quả bước đầu có 25 vụ việc. Trong đó, 9 vụ việc đã có quyết định giải quyết KN của Chủ tịch UBND tỉnh; 16 vụ việc đã có quyết định giải quyết KN của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.

Đến nay, cấp tỉnh đã rà soát, tổ chức đối thoại và ra thông báo chấm dứt 7 vụ việc; 2 vụ việc đang xây dựng kế hoạch đối thoại lần cuối để thông báo chấm dứt theo quy trình.

Đồng thời, cấp huyện, thị xã, thành phố đã có quyết định giải quyết 13 vụ việc, còn lại 3 vụ việc đang trong kỳ báo cáo.

Ngoài 25 vụ việc trong danh sách rà soát đợt 1, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát 7 vụ vệc đã có quyết định giải quyết KN lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện kéo dài.

Trọng Tài