Quảng Ninh, Lao Cai xuất hiện dịch lở mồm long móng, tai xanh

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 27-6, Cục Thú y cho biết:  Từ ngày 14 đến  ngày 21-6, dịch lở mồm long móng đã được phát hiện trên đàn gia súc ở bốn xã thuộc thị xã Móng Cái,  hai huyện Đầm Hà và Bình Liêu (Quảng Ninh).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125291&sub=127&top=39