Quảng Ninh khởi động xuất nhập cảnh qua cầu Bắc Luân II

Sáng 29/11, tại khu vực vạch phân quản cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) diễn ra Lễ khởi động công năng xuất nhập cảnh hành khách qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân II) thuộc cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/quang-ninh-khoi-dong-xuat-nhap-canh-qua-cau-bac-luan-ii-102945.htm