Quảng Ninh: Khiển trách hàng loạt cán bộ vì sai sót trong tham mưu

Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất, trưởng phòng TCKH, nguyên phó trưởng phòng TCKH TP Cẩm Phả vừa nhận mức kỷ luật khiển trách do sai sót trong tham mưu.

UBND TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) vừa có báo cáo số 289/BC-UBND về kết quả tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan sai phạm, khuyết điểm trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồncải tạo nâng cấp QL18A đoạn Hạ Long – Mông Dương theo hình thức BOT trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.

Theo đó, 6 tập thể và 2 cá nhân đã làm bản kiểm điểm trong việc liên quan đến công tác tham mưu việc chấp hành chính sách pháp luật, trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên.

Căn cứ trên các bản kiểm điểm của các tập thể, cá nhân, UBND TP Cẩm Phả đã thành lập Hội đồng kỷ luật.

Ngày 28/10, UBND TP Cẩm Phả đã ban hành các quyết định kỷ luật. Theo đó, ông Nguyễn Công Thọ, giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, bà Hoàng Thị Ngọc Hoa, trưởng Phòng tài chính - kế hoạch và ông Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng kinh tế Thành phố, nguyên phó trưởng Phòng tài chính - kế hoạch TP Cẩm Phả bị kỷ luật khiển trách.

Quảng Ninh: Khiển trách hàng loạt cán bộ vì sai sót trong tham mưu - Ảnh 1

Dự án nâng cấp, cải tạo QL 18 A đoạn qua phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả. (Ảnh: Hải Ninh).

Lý do các cán bộ trên bị kỷ luật khiển trách được báo cáo nêu rõ là do vi phạm các quy định khác liên quan đến công chức (không tuân thủ quy trình chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ, để xảy ra sai sót trong tham mưu việc chấp hành chính sách pháp luật trong bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 18A đoạn Hạ Long - Mông Dương).

Các tập thể, cá nhân khác có liên quan, UBND TP Cẩm Phả đã phê bình, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, tránh để các thiếu sót tương tự tái diễn.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, tháng 9/2016, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã có kết luận chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo quốc lộ 18A đoạn Hạ Long - Mông Dương theo hình thức BOT trên địa bàn TP Cẩm Phả.

Sau khi nhận được kết luận của Thanh tra tỉnh, ngày 28/9/2016, UBND tỉnh đã có Công văn số 6066/UBND-GT1 đồng ý với nội dung kết luận của thanh tra và yêu cầu UBND TP Cẩm Phả thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung kết luận của Thanh tra tỉnh; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm, khuyết điểm trong công tác GPMB thực hiện 2 dự án trên và báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý trước ngày 30/10/2016. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung UBND tỉnh chỉ đạo trên.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 4/10/2016, UBND TP Cẩm Phả đã có văn bản số 2582/UBND-NV yêu cầu UBND các phường, xã Quang Hanh, Cẩm Thạch, Dương Huy, Cẩm Hải tổ chức họp kiểm điểm về việc để xảy ra thiếu sót trong công tác tham mưu việc chấp hành, chính sách, pháp luật trong công tác bồi thường GPMB thực hiện 2 dự án.

Phòng Tài Chính – Kế hoạch, phòng Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức họp kiểm điểm về việc để xảy ra vi phạm trong công tác tham mưu về các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, việc di chuyển đường điện 35Kv, 6Kv, 0,4Kv và di chuyển đường ống nước.

Trong quá trình kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, TP Cẩm Phả cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. UBND thành phố cũng ban hành Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật xem xét kỷ luật đối với Trưởng phòng Tài Chính – Kế hoạch, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trong những sai phạm liên quan.