Quảng Ninh dán tem lên cây xăng dầu chống gian lận từ 15/10

Từ ngày 15/10 đến ngày 30/11, Sở Công thương Quảng Ninh sẽ tiến hành dán tem các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 6203/KH-UBND về việc triển khai dán tem các phương tiện đo xăng dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm mục đích tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, ngăn ngừa hành vi kinh doanh xăng dầu nhập lậu, trôi nổi, không đảm bảo chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần làm trong sạch thị trường, tạo môi trường kinh doanh xăng dầu lành mạnh cho các doanh nghiệp chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu phát triển.

Theo kế hoạch, Quảng Ninh sẽ thành lập đoàn liên ngành gồm đại diện các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ (Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng), Công Thương, Cục Thuế, Công an tỉnh và đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đoàn liên ngành thực hiện dán tem bắt đầu từ 15/10/2016, hoàn thành trước ngày 30/11/2016.

Quảng Ninh dán tem lên cây xăng dầu chống gian lận từ 15/10 - Ảnh 1

Quảng Ninh dán tem lên cây xăng dầu chống gian lận từ 15/10.

UBND tỉnh Quang Ninh giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của Kế hoạch dán tem các phương tiện đo xăng dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cung cấp cho đoàn kiểm tra liên ngành các điểm bán xăng dầu mới thành lập để đoàn kiểm tra liên ngành dán tem ngay sau khi điểm bán xăng dầu đi vào hoạt động.

Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cử đại diện tham gia theo kế hoạch, phối hợp tốt với Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền được giao. Các sở, ngành chủ động phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin thường xuyên, đột xuất (trường hợp tem bị hỏng, ngừng kinh doanh để sữa chữa cột bơm, có dấu hiệu vi phạm quy định...) về hoạt động kinh doanh xăng dầu thuộc chức năng nhiệm vụ.

Các tổ chức kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm: trong trường hợp các cột bơm xăng dầu phải sửa chữa liên quan đến việc tháo dỡ tem thì phải thông báo ngay bàng văn bản gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước khi sửa chữa; trường hợp tem bị rách, hỏng do nguyên nhân khách quan, các tổ chức kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm kịp thời thông báo đến Sở Khoa học và Công nghệ để có biện pháp giải quyết theo quy định (hình thức thông báo: điện thoại, email, fax).

VĂN HUY

VĂN HUY