Quảng Ninh: Công bố dịch cúm gia cầm tại xã Quảng An, huyện Đầm Hà

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Chiều ngày 10-2, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chính thức công bố dịch cúm gia cầm tại xã Quảng An, huyện Đầm Hà.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=140868&sub=127&top=39