Quảng Ninh cấm khai thác sá sùng từ 1/6 đến hết ngày 31/7 hàng năm

Trong thời điểm sá sùng vào mùa sinh sản, cấm tất cả các hình thức, phương pháp khai thác sá sùng tự nhiên

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 318/2016/QĐ-2016 có hiệu lực từ ngày 11/11/2016 về việc quy định danh mục các phương pháp khai thác, loại nghề khai thác, ngư cụ bị cấm và thời gian cấm khai thác sá sùng trên toàn tỉnh.

Trong thời điểm sá sùng vào mùa sinh sản, cấm tất cả các hình thức, phương pháp khai thác sá sùng tự nhiên.

Quyết định nêu rõ, để bảo vệ nguồn lợi sá sùng, phương pháp khai thác, loại nghề khai thác, ngư cụ bị cấm quanh năm là: Tạo hang, đào rãnh, đào theo đường di chuyển của sá sùng; các biện pháp bơm hút cát, sử dụng bơm áp lực để bắt sá sùng; phá hủy môi trường sống tự nhiên của sá sùng; các hành vi cản trở trái phép đường di chuyển tự nhiên của các loại thủy sản tại đầm, phá, eo, vịnh, bãi triều và các khu vực có phân bố sá sùng; khai thác sá sùng bằng sử dụng âm thanh, ánh sáng, hóa chất dẫn dụ; sử dụng các loại ngư cụ không phải mai, thuổng để khai thác sá sùng.

Đặc biệt, trong thời điểm sá sùng vào mùa sinh sản, cấm tất cả các hình thức, phương pháp khai thác sá sùng tự nhiên (bao gồm các phương pháp khai thác thủ công truyền thông).

Thời gian cấm khai thác từ 1/6 đến hết ngày 31/7 hàng năm. Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở NN&PTNT theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn hàng năm; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biển cho người dân công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường tại các vùng biển nói chung và vùng có phân bố sá sùng tự nhiên trên địa bàn tỉnh./.

Phạm Phong/VOV - Đông Bắc