Quảng Ninh: 5 người đầu tiên nhiễm dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm

    1 đăng lạiGốc

    Ngày 22/11, tại cuộc họp triển khai chiến dịch tăng cường đảm bảo VSATTP phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, BCĐ 08 tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thành lập BCĐ phòng chống dịch tiêu chảy cấp, đồng thời công bố 5 trường hợp nhiễm dịch đầu tiên xảy ra trên địa bàn.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/11/79675.cand