Quảng Ninh: 2 người chết do khai thác than trái phép

    Gốc

    Trong quá trình khai thác than, 2 anh Quí và Vũ xuống lò bơm nước để đào than đã bị nước ở dưới lò theo dòng chảy đẩy sâu vào trong lò và bị chết.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/3/86821.cand