Quảng Ninh: 1.449/1.452 người trúng cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025

  Báo Đại Đoàn Kết
  55 liên quanGốcQuảng Ninh

  Ngày 5/6, cử tri trong toàn tỉnh Quảng Ninh đã bỏ phiếu bầu được 1.449/1.452 trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025.

  Tại cuộc bầu cử này, các cử tri trong toàn tỉnh trực tiếp bầu 1.452 trưởng thôn, bản, khu phố là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở.

  Các nữ cử tri khu 3 (phường Hồng Hà, TP Hạ Long) đi bỏ phiếu bầu trưởng khu.

  Các nữ cử tri khu 3 (phường Hồng Hà, TP Hạ Long) đi bỏ phiếu bầu trưởng khu.

  Theo số liệu báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, tính đến hết ngày 5/6, toàn tỉnh đã có 340.134/346.663 cử tri đại diện hộ gia đình theo danh sách đã hoàn thành việc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025, đạt tỷ lệ 98,12%, cao hơn 4,87% so với kỳ bầu cử trước (93,25%).

  Qua bầu cử, đã có 1.449 người trúng cử trưởng thôn, bản, khu phố. Trong đó có 1.061 người trúng cử với tỷ lệ phiếu đạt trên 90%; 316 người trúng cử với tỷ lệ phiếu đạt trên 70% đến dưới 90%; 72 người trúng cử với tỷ lệ phiếu đạt trên 50% đến dưới 70%.

  Cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp là nhờ vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, lắng nghe, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; rà soát, thống nhất, niêm yết danh sách cử tri, đại diện hộ gia đình… Đồng thời, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện tốt nhất để phục vụ bầu cử, trong đó đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đầu tư cơ sở vật chất...

  Tô Thương

  Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-ninh-14491452-nguoi-trung-cu-truong-thon-ban-khu-pho-nhiem-ky-2022-2025-5688156.html